Source

Eventområdet inkluderar även grönområdet vid sidan om Junibacken samt den stora ytan mellan Junibacken och Vasamuseet.

  Source

Den röda markeringen visar hela eventområdet.