IMG_6709.JPG

Dykuppvisningar i Wasahamnen

Svensk Dykhistorisk Förening fyller 40 år och firar detta tillsammans med Skärgårdsmässan som fyller 30 år. Under jubileumshelgen 24 - 26 maj genomförs traditionsenligt ett flertal tungdykningar utanför Dyktankhuset vid trappan som går ner i vattnet i Wasahamnen. Välkommen att fira med oss, det blir kul.

A07A7422_1w.jpg

Syfte att sprida kunskap

Svensk Dykerihistorisk Förenings syfte är att genom olika aktiviteter sprida kunskap om äldre tiders dykeri, samla in föremål, manualer/tekniska beskrivningar samt dokumentera allt som har haft och har betydelse för dykeriets utveckling. Besök oss under Sverigedagarna och kom förbi Dyktankhuset för att skaffa dig mer kunskap om dykeriet i ett historiskt perspektiv, i nutiden och i framtiden.

33963820_10214392118689293_1330316783646670848_n.jpg

Historia

Svensk dykerihistorisk förening startade 23:e maj 1979 med målsättningen att till eftervärlden rädda det gamla dyktankhuset som enligt Fortifikationsförvaltningens intentioner skulle rivas innan sommaren. Ett upprop i några dagstidningar och med hjälp av dykintresserade vänner lyckades man rädda Dyktankhuset från att rivas.
Se mer info sdhf.se

A07A7438_1w.jpg
A07A7429_1w.jpg