IMG_6608.JPG

Isbrytaren Sankt Erik

Isbrytaren Sankt Erik byggdes 1915 på Finnboda Varf. Sankt Erik hette från början Isbrytaren II och var Sveriges första havsisbrytare. Det var Stockholms stad som behövde isbrytaren för att hålla skärgårdslederna in till staden öppna.

Under hårda vintrar lånades Sankt Erik ut till staten. Hon assisterade då sjöfarten i Bottenviken och runt skånska kusten. År 1977 togs Sankt Erik ur bruk och sedan 1980 är hon museifartyg.

Visningar dagligen på isbrytaren Sankt Erik
kl. 11.00 & 14.00.

IMG_6724.JPG

Fyrskeppet Finngrundet

Svenska Fyrsällskapet bemannar fyrskeppet Finngrundet under helgen för information och guidning.

Fyrskepp var fartyg som förr i tiden fungerade som fyrar. För sjöfarare var de specialbyggda fyrskeppen en orienteringspunkt men de användes också för att markera undervattensgrund. Enligt internationella regler var fyrskepp alltid rödmålade och hade sitt namn med stora vita bokstäver längs fartygssidorna.

Finngrundet låg för ankar i södra Bottenhavet under den isfria delen av året. Skeppet togs ur tjänst 1969 och är museifartyg sedan 1970.

IMG_6818.JPG
IMG_6819.JPG