Sverigedagarna är stolta Peppare!

Vi är med och bidrar till att barn och unga får möjligheten till ett aktivt och hälsosamt liv!

Pephalsa.jpg

Hälsosammare liv!

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär.

CarolinaKluft.jpg

Sverigedagarna är Peppare!

Detta vill vi vara med och förändra! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet.

Generation_Pep_Logo_BLUE.png

PEP - helg 24 - 26 maj!

Vi bidrar genom att arrangera en PEP-helg under Sverigedagarna
24 - 26 maj 2019. Vi har ett stort aktivitetsområde där vi sätter barn och ungas hälsa i centrum. Vi inspirerar till rörelseglädje och väcker nyfikenhet för hälsosamma matvanor. Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi gratis prova-på-aktiviteter och spännande tävlingar på våra grönområden vid Galärparken. Välkommen och ha roligt med oss!

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!